is toegevoegd aan uw favorieten.

Vloeiende mengkristallen bij binaire stelsels

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toond, doch omtrent de temperatuur der verschillende punten bestaat niet de minste zekerheid.

Uit de figuur is in vergelijking met Lehmann's beweringen de volgende conclusie te trekken:

Het zuivere cholesteryliaobutyraat vertoont geen vloeiende kristallen. Door toevoeging van p-azoxvphenetol verschijnt aan den isobutyraatkant een stabiele vorm van vloeiende mengkristallen, terwijl het vormingsgebied der stabiele vloeiende mengkristallen van den phenetholkant in metastabielen toestand aan den isobutyraatkant wordt voltooid.

Het overgaan van twee vloeiend kristallijne modificaties in elkaar, gepaard gaande met in bepaalde volgorde verloopende kleurverschijnselen, werd niet waargenomen.

De kleuren, welke waargenomen werden, traden in afwisselende levendigheid op en moeten hoogstwaarschijnlijk of slechts aan interferentieverschijnselen, misschien veroorzaakt door eene meer of mindere dikte van het praeparaat worden geweten, óf in verband staan met de neiging tot pseudomorfose-vorming naar de sferolietenstructuur. Deze laatste geeft volgens het vroeger medegedeelde onderzoek van Jaeger aanleiding tot schitterende kleureffecten.

In ieder geval kan mijns inziens over de oorzaak der optredende kleuren tot nu toe nog niets met zekerheid gezegd worden.