is toegevoegd aan uw favorieten.

Vloeiende mengkristallen bij binaire stelsels

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET STELSEL CHOLESTERYLPROPIONAAT EN P-AZOXYPHENETOL.

Cholesterylpropionaat bezit volgens Leh.mann ') eene stabiele en eene metastabiele vloeiend-kristallijne modificatie, welke laatste door toevoeging van het p-azoxyphenetol, hoewel moeilijk, gestabiliseerd kan worden. Zij verschijnt dan kort voor het vast worden en is merkbaar aan het optreden eener roode kleur.

Bij het bestudeeren van verschillende mengsels der bovengenoemde lichamen kon dus een der typen verwacht worden, genoemd onder IV in mijn theoretische beschouwingen.

Het gebruikte cholesterylpropionaat verkreeg ik van l)r. Jaeger, die het bereidde uit den alcohol en het zuuranhydried op overeenkomstige wijze als het isobutyraat. Tot volkomen zuivering kristalliseerde ik het eenige malen uit aether + aceton en uit ligroïne om, waarna als overgangstemperatuur en smelttemperatuur 9(5.2° en 112.4° werd gevonden.

Uit de verbindingslijnen der in onderstaande tabel verzamelde punten bleek in tegenstelling met de verwachting

]) Zeitschr. Phys. Ch. LV1 (1906).