is toegevoegd aan uw favorieten.

Vloeiende mengkristallen bij binaire stelsels

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De troebele vloeistof was evenals die van het isobutvraat van een buitengewoon gomachtig karakter, waardoor de scherpte dei overgangspunten zeer werd verminderd.

Bij de mengsels met 80 en 90% phenetol ontstond wèl eene afscheiding van de heldere vloeistof boven de troebele, terwijl bij deze evenals bij liet 60% mengsel gedurende het traject der troebele vloeistof de schitterendste groene en roode kleuren optraden.

Indien de verschillende opgesmolten mengsels aan plotselinge afkoeling werden blootgesteld, werd bij alle kort vóór het vast worden eene violette kleur zichtbaar, die zoodra alles vast geworden was, verdween.

Of deze kleur aan het ontstaan van eene metastabiele vloeiend-kristallijne phase te danken was, of dat zij moest toegeschreven worden aan de merkwaardige sferolietenstructuur, waarvan bij het isobutvraat sprake was, kon macroscopisch niet uitgemaakt worden.

Het microscopisch onderzoek der verschillende mengsels leverde, werkend met gekruiste nicols, 't volgende resultaat: Zuiver chol. propionaat.

S t ij g e n d.

Temper. Aanteekeningen.

95.6° vloeiende kristallen ontstaan uit de vaste, waarbij de omtrekken der sferolieten een tijdlang behouden blijven, groengeel gekleurd, met roode strepen er tusschen.

107° idem idem idem

110.6° gezichtsveld donker, vloeistof isotroop.