is toegevoegd aan uw favorieten.

Vloeiende mengkristallen bij binaire stelsels

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Na liem hebben Rotinianz en Rotarski mengsels van beide lichamen bestudeerd. Zij stelden een onderzoek in, ten einde uit te maken of het p-azoxyanisolphenetol eene chemische verbinding dan wel een mengsel van het anisol en phenetol was. Indien het eene chemische verbinding ware, zou het zich hoogstwaarschijnlijk volgens de vergelijking:

vormen. In het T-X diagram der mengsels van beide stoffen zou deze verbinding zicli afteekenen, doordat het 50 % mengsel een hooger smeltpunt zou bezitten dan de naburige mengsels.

In werkelijkheid vertoonde een dergelijk verloop zich niet. waardoor bewezen was, dat het p-azoxyanisolphenetol ten onrechte als eene chemische verbinding was beschouwd. De smeltpunten der door hen onderzochte mengsels vormden een rechte lijn, zooals ook reeds door Schenck was aangeduid. Daar echter in de door hen geteekende grafische voorstelling onjuistheden voorkwamen, heb ik een hernieuwd onderzoek van bovengenoemd stelsel ter hand genomen.

Journ. Russ. Phys. Chom. Ges. 38 (1906).