is toegevoegd aan uw favorieten.

Vloeiende mengkristallen bij binaire stelsels

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het door mij gevonden overgangspunt is dus aanmerkelijk liooger dan het in deze opgave vermeldde. Het volgens de boven beschreven bereidingswijze verkregen product bezit dus eene groote mate van zuiverheid. Er zij hier tevens op gewezen, dat de scherpte van het overgangspunt een beter criterium voor de zuiverheid der stof is dan het smeltpunt der vloeiende kristallen. Daar toch de vloeiende kristallen met de meeste stoften mengkristallen vormen, zullen zij dit met het een of andere bijproduct eveneens doen. In den vasten toestand daarentegen zal de kans veel grooter zijn. dat de beide soorten kristallen zich naast elkaar afscheiden. Het smelttraject bij de vloeiende mengkristallen verloopt bij de tot nu bekende mengsels slechts over een klein traject, terwijl de afstand van de eutectische lijn tot het overgangspunt vele graden bedraagt. Eene geringe hoeveelheid van een bijproduct zal dus het smeltpunt in een klein smelttraject veranderen. Het scherpe overgangspunt daarentegen verandert in een traject, dat op de eutectische temperatuurlijn begint en bij het eind-overgangspunt eindigt.

Het p-azoxvphenetol was afkomstig van het reeds meermalen door mij gebruikte preparaat; overgangspunt 138.4°, smeltpunt 167.3°.