is toegevoegd aan uw favorieten.

Vloeiende mengkristallen bij binaire stelsels

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Fig. 40 geeft de verbindingslijnen der punten weer, die in de onderstaande tabel zijn verzameld.

Molecuul % Begin Eind Begin Eind p-azoxy phenetol. overgangspunt, overgangspunt. smeltpunt. smeltpunt.

■ :

0 - 118.5° - 135.5°

5 97.6° 116.7° 136.1° 136.5°

10 97.6° 114.0° 137.2° 137.8°

25 97.0° 107.0° 141.4° 141.8°

40 97.2° 99.0° 145.8° 146.3°

50 97.0° 107.8° 149.2° 149.6°

60 96.8° 115.2° 152.4° 152.8°

75 96.8° 125.4° 157.4° 158.0°

95 97.2° 136.4° 164.6° 165.2°

100 - 138.4° _ 167.3°

D en M zijn de overgangs- en smeltpunten van het anisol; C en N de overeenkomstige punten van het phenetol.

M G N H M is het coëxistentie-gebied der isotrope en anisotrope vloeistof.

MHNCEDMis het gebied der vloeiende kristallen.

Op D E begint de afscheiding van vast anisol; op C E van vast phenetol.

Vergelijkt men met deze figuur het diagram door Rotinianz en Rotarski geteekend (zie fig. 41), dan bemerkt men het volgende verschil:

Wordt bij verwarming de smelttemperatuur bepaald, dan