is toegevoegd aan uw favorieten.

Vloeiende mengkristallen bij binaire stelsels

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eerste uit die voor de evenwichten tusschen damp en vloeistof en ten tweede uit die voor evenwichten tusschen vloeistof en vloeiende mengkristallen.

Plaatst men hij de verschillende temperaturen verkregen p-x figuren achter elkaar, dan krijgt men een dampblad, vloeistofblad en een mengkristallenblad.

De lijn b g a3 geeft de snijding aan van het dampblad van de vloeiende mengkristallen met dat van de vloeistofphasen, b 1 lt a3 de snijding van het vloeistofblad van de mengkristallen met het vloeistofblad van de dampphasen.

b f f, a3 de snijding van het mengkristallenblad van de vloeistofphasen met liet mengkristallenblad van de damphasen.

Beschouwen wij nu de ruimtefiguur zelf, dan zien wij, dat 0AI de damplijn voor vast A voorstelt, Ob K die voor vast B.

SA Oa is de dampspanningslijn van vloeiend-kristallijn A en Sb Ob die van vloeiend kristallijn B.

SA is het tripelpunt, F + L + G van A. SH het overeenkomstige van B.

Sa Ka en Sb Kb zijn de dampspanningslijnen van de isotrope vloeistoffen, eindigende in de kritische punten.

Sa S'a is de smeltlijn van A en SB S'B is die van B.

Sa g SB f SA stelt de besproken driephasenstrook voor, waarin Sa g Sb de damplijn, SA 1 Sa de vloeistoflijn en SA f SB de mengkristallenlijn is.

Op de tweephasenstrook Sa g Sb 1 Sa liggen de dampen de vloeistofphasen, die met de mengkristallen in evenwicht zijn en op de strook SA 1 Sb f Sa bevinden zich de vloeistof- en