is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdrage tot de kennis van de vegetatieve celdeling bij de hogere planten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eindelik geheel verdwenen; pas daarna treden in de nu donker gekleurde equatoriale zone de celplaatelementen op. Volgens Went schijnt het, „als wenn d;e?e Subotanz in irgend welcher Art bei der Bildung der Zellplatte verbraucht wird", terwijl ook Hof er toe neigt, om aan te nemen, dat ze het „Material zur Anlage der Zellplatte liefert". De rol, welke Strasburger aan deze ..tingirbaren Bestandtheile des Kernsaftes" toebedeelt, zal ik later vermelden1). Nëmec laat zich daarover niet uit, doch Timberlake, die de sterker gekleurde zones ook waarnam, meent, dat de donkere kleur niet afkomstig is van een of andere substantie tussen de verbindingsdraden, doch dat deze, altans voor een deel, in die zones dikker zijn en aldaar tevens opgelost worden in de dunne draden, waaruit ze eigenlik bestaan (Ygl. pag. 18). Dit proces zet zich dan naar de equator toe voort en pas daarna treden de celplaatelementen op.

Uit het voorgaande blijkt, dat men, voor zover het de hogere planten betreft, over 't algemeen aanneemt, dat de celplaat ontstaat door een laterale samensmelting: van equatoriale verdikkingen van de verbindingsdraden zelf, hoewel enkele onderzoekers aan de juistheid hiervan twijfelen Aangaande het ontstaan van de eerste celplaatelementen bestaat grote onzekerheid.

Bij de Bruinwieren bestaat een type van celwandvorming, dat afwijkt van het zoevengenoemde bij de hogere planten, doch evenzeer van dat bij Spirogyra, en van dat hetwelk door Harp er-) is beschreven voor de wandvorming om de vrije kernen in de asci en door mij buiten beschouwing is gelaten.

§ 3. Aard van de celplaat. Op de vraag, welke de

1) Zie pag. 35.

2) Harper. Kerntheilung und freie Zellbildung im Ascus. Jahrb. f. w. Bot., Bd. 30, 1897.

Dez. C'ell division in Sporangia and Asci. Ann. of Bot., Vol. 13, 1899