is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdrage tot de kennis van de vegetatieve celdeling bij de hogere planten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

the figure, from which the connecting threads are fast disappearing, but at the periphery of the spindle the cellplate formation is still going on, as indicated by the prominent and deeply stained connecting fibres".

Mottier, die aanvankelik hetzelfde standpunt innam als Strasburger en derhalve een splijting van de celplaat aannam, kwam daarvan later terug. Hij zegt n.1.: „Whether the cellplate in either Lilium or Dictyota is laid down as a single membrane, which afterwards splits: or whether two membranes are formed from the beginning, is difficult to decide. I am inclined to think that it is laid down as a doublé plasma-membrane, since evidence of the process of actual splitting was not seen, and immediately the cellplate is formed, plasmolysis shows, that each protoplast has its own plasma-membrane" !).

Gardiner2) was van mening, „that the existing views with regard to the genesis of the cellplate and

first formed cell wall cannot be entirely correct" The

cellplate would appear to consist of cytoplasm. and cvtoplasm moreover, practically identical with the ordinary cytoplasm of the cell, and from it is secreted the first formed cell wall as an equatorial membrane traversed bv the nodes of the achromatin spindle fibres". Die „nodes" zouden de latere plasmodesmen vormen.

In het voorgaande overzicht zijn de meningen van slechts weinige onderzoekers weergegeven. Velen behandelen in hun publikaties over de kerndeling ook de celdeling terloops, er enkele woorden aan wijdende, welke slechts algemene aanduidingen inhouden.

Ik wil nu laten volgen nog een paar opgaven uit de litteratuur aangaande de kleurreaktie van de celplaat.

1) Xuclear and Cell Division in Dictyota dichotoma. Ann. of Bot.. Vol. 14. 1900, pag. 183—184.

-) W. Gardiner. The genesis and Development of the Wall and connecting Threads in the Plant Cell. (Preliniinary Comraunication). Proc. of the Koy. Soe. of London, Vol. 06, 1900, pag. 186.