Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1°. dat de meerderheid der Cytologen zich aansluit bij Strasbnrger's laatste en tans !) nog gehuldigde opvatting, volgens welke op de, op pag. 33 gestelde vraag, het antwoord C moet worden gegeven: 2°. dat een inzicht in de details van het ontstaan en de aard van de celplaat, gebaseerd op goed gekonstateerde en exact beschreven feitelike waarnemingen, nog niet is verkregen;

3°. dat verreweg de meeste onderzoekingen zijn gedaan met pollenmoedercellen en dat daarbij de Flemming'se driekleurenmethode een belangrijke rol heeft gespeeld;

4°. dat Strasburger herhaaldelik zijn opvattingen heeft gewijzigd, zonder dat hij in zijn latere studies voldoende rekening heeft gehouden met zijn vroegere waarnemingen.

Vgl. „Bonner" leerboek, 10e druk, 1910, pag. 77.

Sluiten