is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdrage tot de kennis van de vegetatieve celdeling bij de hogere planten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hoofdzaak volgens Zimmermann !), met xylol als tussenmedium. In 't algemeen bleek een verblijf van de objekten in de gesmolten paraffine gedurende 4 a 6 uren voldoende.

Het maken der serieën doorsneden van 2 a 4 u. dikte, leverde aanvankelik nog al moeilikheden op. Gevolgd werd de methodedoor Mo li2) aanbevolen, om de messen zelf te slijpen met daartoe geschikte slijppoeders op een glasplaat. Na voldoende oefening gelukte het bruikbare serieën te snijden op 2 y. dikte met het uitstekende mikrotoom Reinhold-Giltay.

Het opplakken der serieën gebeurt op dekglaasjes van 22 bij 44 mm. — een voldoende grootte voor mijn relatief kleine coupes. Om gemakkelik te kunnen onthouden, op welke zijde van het glas de doorsneden geplakt zijn, wordt steeds vooraf een klein stukje van het glaasje afgeknipt en wel altijd van de rechterbovenhoek, een wijze van handelen, welke echter niet kan worden toegepast bij het gebruik van vierkante dekglazen. Een niet onbelangrijk voordeel van het opplakken der serieën op dekglazen is, dat men met veel geringer hoeveelheden vloeistoften (absolute alkohol, kleurstoften etc.) kan volstaan. Om de doorsneden goed stevig en zonder rimpels op de glazen geplakt te krijgen, ga ik als volgt te werk: met een penseeltje wordt het glas met een zeer dun laagje eiwitglvcerine bestreken: dan leg ik de stukken lint er op, zorgende, dat deze niet te dicht aan de randen reiken, speciaal niet aan die zijde, waar ik de glaasjes geregeld met de pincet aanvat; daarna voeg ik met een druppelbuisje zoveel gedestilleerd water toe, dat de lintstukken juist drijven; het water vloeit uit over het met eiwit-glycerine

*) Zimmermann. Bot. Mikrotechnik, pag. 32 e. v.

2) Mol 1. Das Mikrotom Reinhold-Giltay. Zeitschr. f. wiss. Mikr. Bd. 9. 1892.

Het slijpen van Mikrotoom messen. Dodonaea III, 1891.