is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdrage tot de kennis van de vegetatieve celdeling bij de hogere planten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waarbij alles rood was, behalve de cel wanden en celplaten, welke een blauw-violette kleur vertoonden J).

Ook werd door mij aangewend de F lemming'se driekleuren methode (safranine-gentianaviolet-oranje G), waarbij de aanwijzingen van Zim nierman2) werden gevolgd

Enkele andere kleurmethoden, b.v. de Heidenhain'se yzerhaeinatoxyl/ne-rnethode, werden geprobeerd, doch bleken voor mijn onderzoek minder gunstig, terwijl in bizondere gevallen nog speciale kleuringen werden aangewend, welke ik later zal vermelden.

C. Waarnemingen.

I. Aneimia fraxinifolia.

^ orming van de stoma-moedercelwand.

§ 1. Litteratuur. Een uitvoerig overzicht over de litteratuur, de vorming van het Aneimia-stoma betreffende valt buiten het bestek van deze verhandeling. Enkele histonese data wil ik echter ter inleiding vermelden.

In 1841 gaf Link 3) een juiste afbeelding van het stoma bij Aneimia densa; hij tekent een epidermiscel met golvende zijwanden, welke ringvormig het stoma omgeeft Ogl. mijn fig. la.) Oudemans') ontdekte in 1865 hetzelfde opnieuw bij Aneimia fraxinifolia; ook beeldde hij reeds een afwijkend gebouwd stoma af, overeenkomende met het door mij in fig. 2 getekende, waarbij de ring\ormige epidermiscel, die het stoma omgeeft, doorsneden wordt door een wand, welke van het huidmondje naar

1) Vgl. Strasburger. Bot. Prakt. 4e Aufl.. p 610 J) Bot. Mikr. 1892, § 323 en § 324.

T, \ HTrV D1Jïk' AusSewiihIte Anatomische botanische Abbildungen Drittes Heft. Berlin 1841. Taf. 4, Fig. 8. °

4) Zie de litteratuurlijst.