is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdrage tot de kennis van de vegetatieve celdeling bij de hogere planten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bindingsdraden in liet equatoriale deel beginnende, reeds veel verder is gevorderd, aangezien de afstand, welke de celplaat lateraal heelt af te leggen, hoe langer hoe kleiner wordt, naarmate we dieper in de cel zijn.

In hg. 10 is de celplaat bijna kompleet; de kern ligt met zijn convexe zijde tegen de fraai gebogen celplaat gedrukt. \ an het verbindingsdradencomplex is weinig meer over, slechts enkele duidelike draden ziet men aan de uiteinden van de celplaat. De vraag of het aantal verbindingsdraden zich tegelijk met de uitbreiding van de celplaat vermeerdert, is niet gemakkelik te beantwoorden, evenmin hier, als bij de deling van de gewone cellen. Immers is het een feit, dat de kern zich naar de celplaat toe beweegt en tevens als het ware het verbindingsdradencomplex om zich heen trekt, terwijl hij zich kromt, en t is zeer de vraag of daarbij een vermeerdering van het aantal \ei bindingsdraden nodig is. Ik kom hierop echter later terug.

Na het meegedeelde is het wel duidelik, dat stomata, zoals algebeeld in fig. 2, gemakkelik te begrijpen zijn en dat de verklaring, die Stras burger er van gaf volkomen juist is (vgl. pag. 59).

Het is mij gelukt een delingsstadium te vinden (fig. 11), waarin de uiteinden van de celplaat zich beide naar de celwand van de stoma-initiaal wenden en deze bijna hebben bereikt. Hier ontstaat dus een aanvankelik U-vormige celwand, waaruit wellicht bij de verdere groei, stomata, zoals afgebeeld in fig. 3, kunnen ontstaan ').

Resumerend kunnen we dus zeggen, dat de vorming van de stoma-moedercelwand bij Aneimia fraxinifolia in

M Het is mij opgevallen, dat in de eerst aangelegde, nog enkelvoudige blaadjes, het aantal stomata, die in vorm afwijken van de voor Aneimia gewone, buitengewoon groot is; dit is in overeenstemming met het primitieve karakter, hetwelk deze blaadjes ook overigens aanwijzen.

In de oudere bladen van de nog betrekkelik jonge planten, welke mij ter beschikking stonden, waren de afwijkend gevormde huidmondjes trouwens ook lang niet zeldzaam.