is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdrage tot de kennis van de vegetatieve celdeling bij de hogere planten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

alle essentiële punten overeenstemt met die van de celwanden bij de deling van gewone vegetatieve cellen en dus plaats heeft door middel van verbindingsdraden, in welke een celplaat wordt gevormd, die echter, — en dat is het eigenaardige — tegelijk met de kern en koncentries met deze wordt gebogen, totdat eindelik de twee uiteinden elkaar aanraken.

Voor het overige is het blad van Aneimia voor het bestuderen van de celdeling minder geschikt, deels wegens de geringe afmetingen van de cellen en hun inhoudsbestanddelen, deels wegens het voorkomen van talrijke vetbolletjes in de cellen, welke in de figuren echter zijn weggelaten. Ik ben daarom al spoedig tot de bestudering van ander materiaal overgegaan.

II. Allium Cepa.

Celdeling in de worteltop.

§ 1. Materiaal en Techniek. Gewone uien uit de handel werden getrokken op hoge cilinderglazen met leidingwater. Ik fixeerde hiervan, zodra de groei krachtig begon, worteltoppen met sterk Flemming's mengsel gedurende 1 a '2 dagen. De dikte der doorsneden bedroeg 2 a 3 y.. De kleuring der serieën geschiedde met Delafield'se haematoxyline, gekombineerd met safranine of gentianaviolet, öf volgens Flemming's driekleurenmethode.

§ 2. Waarnemingen. Voor bizonderheden aangaande de kerndeling bij Allium verwijs ik naar de verhandelingen van Nèmec1), T i m b e r 1 a k e 2), Grégoire8), e. a. en naar het litteratuuroverzicht.

*) Nemer. Ueb. die karyokinetische Kerntheilung in der Wurzelspitze von Allium Cepa. Jahrb. f. wiss. Bot. Bd. 33. 1899.

2) Timberlake. The development and function of the cell-plate in higlier plants. Bot. Gaz., Vol. 30, 1900.

3) Grégoire. La struoture de 1'élément chroinosomique au repos et en division dans les cellules végétales (raeines ds Allium). La Celluie, t. XXIII, 1900.