is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdrage tot de kennis van de vegetatieve celdeling bij de hogere planten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

free fibers of the spindle are formed" !). De figuren, welke de auteur aan zijn verhandeling heeft toegevoegd, schijnen mij voor een deel geschematiseerd. Dit neemt niet weg, dat het m. i. zeer de moeite zou lonen de waarnemingen van Densmore te verifiëren. Blijkt het, dat ze juist zijn, dan zou dit een goede bevestiging zijn van de opvatting van Wilson2), Unna, Flemming e. a., dat het protoplasma of een deel daarvan zijn struktuur geheel kan wijzigen, in verband met de bizondere functies, welke het tijdelik heeft te vervullen. De beelden van de prophase, welke ik waarnam in mijn preparaten van Psilotum en die veel overeenkomst hebben met die van de fig. 19 uit een recente verhandeling van Grégoire3) zijn met de opvattingen van Densmore goed in overeenstemming. Het slingerend verloop en de anastomisering van de verbindingsdraden, welke ik in de beginnende telophase waarnam bij Psilotum en hetwelk ook — hoewel stellig enigszins geschematiseerd — is weergegeven in de fig. 1—3 in de daareven genoemde publikatie van Grégoire en de fig, 28—30 van Timberlake, die alle betrekking hebben op Allium, laten zich eveneens uitstekend begrijpen, als we aannemen, dat een alveolaire struktuur van het cytoplasma overgaat in een fibrillaire of fibrillair-alveolaire, terwijl dan het omgekeerde plaats heeft, wanneer de verbindingsdraden als zodanig weer verdwijnen. Ik wijs hier nogmaals op mijne fig. 15 en de beschrijving daarvan gegeven op pag. 71.

In verband met het boven gezegde aangaande de overgang van een alveolaire in een fibrillaire struktuur bij het cytoplasma, wil ik er nog op wijzen, dat ook de

1) 1. c. pag. 318—319, Summary.

2) Vgl. Wilson. The Cell, pag. 23 e. v.

3) Grégoire. La structure de 1'élément chromosomique au repos et en division dans les eellules végétales (Racines d'Allium). La Celluie t. XXIII. 1906.