is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdrage tot de kennis van de vegetatieve celdeling bij de hogere planten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

chromosomen vaak een duidelik alveolaire bouw hebben, die zich in de prophase omvormt in de draadvormige, welke dan in de telophasen geleidelik weer overgaat in de alveolaire van de rustende kern. Ik heb mij zelf bij preparaten van de worteltoppen van Allium en Vicic kunnen overtuigen van de juistheid der waarnemingen, welke Gre'goire en Wygaerts1) daarover hebben gepubliceerd. In hoeverre de chromosomen kunnen worden opgevat als gespecialiseerde delen van een oorspronkelik meer uniform cytoplasma, die in verband met bizondere functies een speciale differentiatie hebben ondergaan, zal ik hier niet nader bespreken.

B. De celplaat.

§ 1. Ontstaan van de celplaat. Zoals blijkt uit de beschrijving van mijn waarnemingen, hebben deze mij niets nieuws geleerd aangaande het ontstaan van de celplaat. Wel is waar deden zich ook in mijn preparaten de celplaatelementen voor als equatoriale verdikkingen van de verbindingsdraden, doch het is volstrekt niet onmogelik, dat we hier te doen hebben niet met werkelike opzwellingen van de verbindingsdraden zelf, maar met een afzetting van bepaalde stoffen rondom deze, een opvatting voor enkele jaren uitgesproken door Grégoire en Berghs2). Of deze stoffen daar ter plaatse direkt worden gevormd, dan wel of ze van elders daarheen zich begeven, laat zich aan de hand van gefixeerd materiaal moeilik of in t geheel niet uitmaken. De waarnemingen van Treub :i) schijnen voor het laatste te pleiten.

l) Grégoire en Wygaerts. La réeonstitution du noyau et la forination des chromosomes dans les einéses somatiques. La Celluie t. 21 1903.

Grégoire. La structure de 1'élément etc. 1906.

-) Vgl. het citaat op pag. 29.

3) Vgl. het citaat op pag. 7.