is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdrage tot de kennis van de vegetatieve celdeling bij de hogere planten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VI.

Ten onrechte meent Goldschmidt, dat de reduktie van het chromosomenaantal in de geslachtscellen van Zoogonus inirus Lus. geschiedt volgens het „primairtype" van W e i s m a 11 n.

VIL

Bij vulkaniese erupties speelt het water geen wezenlike rol.

VIII.

Ten onrechte neemt Steinmann aan, dat de primitieve mens in het proces, 't welk gevoerd heeft tot het uitsterven van de grote diluviale zoogdieren, een hoofdrol heeft vervuld.

IX.

Zwemblaas en long zijn homologe organen; de oorspronkelike functie van de eerste was waarschijnlik een respiratoriese.

X.

Opzettelik onderricht in de plantenanatomie en -physiologie moet op de Middelbare Scholen en Gymnasia niet worden gegeven.

XI.

Bij het onderwijs in de dierkunde aan Middelbare Scholen en Gymnasia is het niet wenscheJik de zogenaamde „genetiese" methode te volgen.

XII.

Het is wenschelik, dat aan de Universiteiten Gymnasia of Middelbare Scholen worden verbonden, in welke de studenten, die het jus docendi willen verwerven, een verplichte praktiese opleiding voor hun toekomstige maatschappelike werkkring kunnen verkrijgen.