is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wereld

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ik heb een wereldrijk in wording gezien! Wel niet. veel meer er van dan gezien wordt van rijkelui's woning door wie schuchter langs de ramen schuift — wat weet men trouwens veel meer van eigen omgeving?

En noch in ijzigen winter, noch in drukkende zomerhitte, noch bij het binnenhalen der eindelooze oogsten, of als het stervend najaar in één schittering alle kleuren terugroept, heb ik Amerika aanschouwd; en

het landschap grootendeels maar van uit spoor liet

\ ervoermiddel dat overal bedriegt En met de

menschel, ben ik slechts in aanraking gekomen aan mnne aangenaamste zijde, en dan nog maar zéér vluchtig. En van hunne instellingen heb ik er slechts weinige bezocht, en niet die welke spreken tot het gemoed; niet met hen geleden... .

Maar toch gaf dat land in die weinige maanden machtiger indrukken dan vele jaren leven elders, en daarom wil ik, nu weder te huis en tot rust gekomen, enkele avonden — hoogstens een week — als de dagtaak aan kant is, mij bij u nederzetten om te verhalen van al het geziene; ernstiger in den aanvang, luchtiger al naarmate vermoeidheid is te vreezen en het uur van slapen gaan nadert.

L