is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wereld

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Doch til deze omstandigheden, welke eene inlandsche krachtige maatschappij onmogelijk maakten, waren den Europeeschen indringer ten zegen. Zóó konden de inboorlingen geen geheel vormen waarin het vreemde element op straffe van vernietiging moest opgaan; integendeel reeds dadelijk kon zich een Anierico-Europeesche maatschappij ontwikkelen. En de afwezigheid van natuurlijke hinderpalen maakte allorwege den Europeer het heentrekken mogelijk; de gelijkheid van klimaat het allerwege in toepassing brengen der elders opgedane ervaring op landbouwgebied.

Dus kon Europa zich als een olievlek uitspreiden over het bebouwbare en bewoonbare deel van Amerika — en genoegzaam heel het land ten oosten van de Rocky Mountains is vruchtbare grond. Maar ook in ander opzicht eischte de natuur den modernen mensch. Aan de kustlijn toch heeft zij weinig zorg besteed. Die is niet ontwikkeld; en ook het aantal het geheele jaar door bevaarbare stroomen is gering. Op de meeste rivieren is verscheping van goederen alleen mogelijk bij hoog winter- of voorjaarswater. Blijven deze beneden het verwachte peil, dan is voor dat jaar het verkeer gesloten. Alles hing dus eertijds af van het toeval: nu eens heerschte er gebrek, dan weer waren de markten overladen. Toen lag New-Orleans twee en een halve maand reizen van Pittsburg in Pensylvanië; die afstand was in tegengestelde richting zelfs twee maal zoo lang (tegenstrooins); Colunibia in Ohfo was toenmaals twintig dagen van New-York verwijderd, van Philadelphia dertig dagen, en gemiddeld kostte in Amerika het vervoer van goederen twaalf malen het tegenwoordig bedrag.

Zonder het moderne middel van vervoer kon dus modern Amerika niet ontstaan. En dat er in betrekkelijk