is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wereld

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Of de Xederlandsche boeren, die zicb hier hebben neergezet, deze eenzaamheid verheerlijken, betwijfel ik wel «enigszins; de kolonie bestemd 0111 l'ort Arthur van groenten en vleesch te voorzien, is nog niet op dreef, en zal eerst bloeien als ook deze havenplaats de beteekenis heeft gekregen, welke ongetwijfeld eenmaal haar deel zal zijn.

Maar het voorrecht van den reiziger is dat hij zonder gewetenswroeging zich bepalen kan tot genieten, en niet dit pt 1 in het wezen der zaken behoeft dooi' te dringen dan hem belieft.

En dit egoïstisch genot stijgt tot het toppunt, als hij zich verontschuldigen kan door de materieele onmogelijkheid 0111 een nader onderzoek in te stellen; en dat is misschien de reden waarom, nog heerlijker dan zoo te ontwaken in een stilstaanden trein, het is al sporende wakker te worden, en dan te laten voorbijglijden het landschap waarover nauwelijks de zon is opgegaan. Dat genot kan trouwens ook enkel in Amerika gesmaakt worden, want in Europa zijn de slaapwagens ware slaapbedervers.

Omgekeerd als Dij ons, kan men daar wel in de treinen, maar niet in de steden uitrusten. liet tot laat in den nacht en van 's morgens zéér vroeg af rijden van de electrische trams — die huilen als ze in gang worden gezet al> een gepijnigd monsterdier; het gepuf der stoom-uitlaten (elk hotel, elke groote inrichting heeft voor verwarming, verlichting, elevators, ijsbereiding enz. een eigen stoomwerktuig); het gesuis en gereutel van het water in de hondeide pijpen welke het huis doorboren: voor koud water, voor warm water, voor af voer enz.; dit alles maakt dat in die steden hoogstens de halve geest slaapt. Daarmede vergele-