is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wereld

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tikt men niet oj> den barometer, maar grijpt naar de courant. Bovenaan, naast het hoofd, is de weervoorspelling gedrukt, en die komt prompt uit — te New-York soms a la minute. — Een ongeveer 3(> uren van te voren voorspeld onweder zag ik op klokkeslag uitbreken. Niet steeds, zooals van zelf spreekt, is de natuur zoo trouw aan haar woord, maar toch zijn blijkens de statistiek van de weervoorspellingen, welke één dag te voren worden opgemaakt, er 84% juist. En in den zomer is het mooie weder zóó standvastig, dat wie Amerika meer beeft bezocht, dan nooit een regenscherm medeneemt.

Met dat al was de aankomst te New-York eene teleurstelling. Er viel een nevel, die ons in liet bespottelijk nauwe vaarwater in de intrede der baai — bij Sandy Kook — (op een paar uur afstand van de stad) dwong tot ankeren. Eindelijk lichtte de nevel wat op en stoomden wij langs de heuvelachtige, met licht voorjaarsgroen bedekte kust van Stateneiland; dicht genoeg er bij om de mooie villa's te kunnen onderscheiden, die over de glooiingen verspreid liggen. Toen kwam het Vrijheidsbeeld in 't zicht: van uit de verte een stopverf poppetje op een veel te groot voetstuk, verzinkende in het ontzachelijk havenbekken. De kunstenaar heeft zich vergist: een dergelijk beeld paste in de zonnige Middellandsche zee, aan de monding eener niet te groote haven van den voortijd, toen men nog geloofde aan godheden, en deze vreesde en de zee — bij de reuzenstad in 't noorden wordt zulk een beeld een kindergrapje. Trouwens NewYork heeft andere, véél eigenaardiger, moderner merkteekenen, op het groote stadseiland zelve. Vooral treffen die, zooals nu, bij nevelachtig weder, liet zijn de Sin/scrapers, de wolken-schrapers, de huizen van vijftien, zeventien, tot drie en twintig verdiepingen hoog. In de