is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wereld

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

300 a 500 nieter uit elkander. De lange wagens — ruim en luchtig gebouwd — hebben alle een voor- en een achteruitgang, en tusschen ieder paar staat een conducteur die tegelijkertijd de hekken der aan elkander grenzende balcons opent en sluit, zoodat geen ongelukken mogelijk zijn en alle tijdverlies wordt voorkomen.

Dank zij de vele publieke middelen van vervoer, wordt er voor zaken weinig met rijtuigen gereden, en daardoor zijn in het handelsgedeelte de straten van NewYork niet zoo overpropt vol als in Londen.

Aan vreemdelingen zouden al die middelen van vervoer echter, evenals in Europa, weinig baat geven, indien niet door de praktische nummering van straten en huizen, men er dadelijk wegwijs ware.

Het grootste deel van New-York is — als een wafelijzer in kleine blokjes verdeeld door elf avenues, (lanen van ongeveer 30 meter breedte) en honderdtallen van haaks daarop staande straten, die 18 tot 30 meter breed zijn. De lanen liggen op ongeveer 250 meter ouderlingen afstand; de straten zijn ongeveer 80 meter van elkander verwijderd. Men kan dus onmiddellijk den af te leggen weg berekenen: AVie bijv. van de 23« straat naar de 93e straat moet gaan, heeft 70 X 80 = 5600 meter af te leggen. Weet men daarenboven het huisnummer, zoo kan men dadelijk de plaats van het huis bepalen. De vijfde avenue, welke evenals de andere noord-zuid loopt, dient tot ruggegraat; van daar uit begint de huizennummering en de onderscheiding der straatdeelen in westelijk en oostelijk. Telkens als de straat door een avenue wordt gekruist, begint een nieuw honderdtal. 220 west fifty seventh street (de zetel van de American Society of c-ivil engineers, waarin ik zoo hartelijk werd ontvangen), ligt dus westwaarts van de