is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wereld

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daar worden gevonden. Op den eersten aanblik schijnen die hooge huizen enkel fantasie, reclanieiniddel, maar zij zijn welbeschouwd de eenige goede oplossing van de bezwaren, welke in zulke steden ontstaan door de uitgebreidheid van het handelsbedrijf. Door die uitvinding — want de constructie wijkt zóózeer af van den gewonen huizenbouw, dat men hier terecht van eene uitvinding mag gewagen — is de oppervlakte waarover de koopman zich moet verplaatsen, aanmerkelijk ingekrompen; eene groote tijdsbesparing derhalve verkregen. Maar dat zoude natuurlijk niet het geval zijn indien telkens trappen waren te beklimmen. Die hooge gebouwen zijn dus enkel mogelijk geworden door wat wij gewoonlijk liften noemen, de Franschen ascenseurs, de Duitschers Fahrstühle, de Amerikanen elevators, en wij dus, indien we niet zoo bang waren Ilollandscli te spreken, „heffers" zouden doopen. Hefstoci zoude niet enkel een germanisme, maar ook eene onjuistheid zijn, want men gaat in die heffers nooit zitten. Dat doet men alleen in Europeesche heffers, omdat deze zoo langzaam gaan en schokken.

Laat ik u binnenleiden in het Imperial house (al die hooge huizen dragen namen zooals in onze steden vanouds), 71 Broadway, waarde beroemde maker van zulke heffers — die o. a. ook de heffers van den Eifeltoren heeft geleverd — Mr. Otis, zijne kantoren heeft. ... op de 19e verdieping. In een ruime gang, bekleed met kostbaar marmer, bevinden zich naast elkander een tiental groote, kunstig gesmede ijzeren hekken, geheel verguld. Elk geeft toegang tot een heffer. Vóór in die gang een groot bord met de namen der bewoners van het huis, alphabetiscli gerangschikt, en daarachter het kamernummer. \\ ij moeten zijn bij Mr. Stephen Bald win, Pennsvlvania and Maryland Steelworks, onder wiens vriendelijk geleide wij