is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wereld

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Veroordeelde rassen.

I

Voor Europeanen die nooit Amerika bezochten , zijn de Vereenigde Staten de republiek waar Dollar Koning is; het berrie-land waar wij onze mislukte zonen heen zenden, en waar vandaan wij veel geld trachten te halen, wat dikwerf ons mislukt. Kortom een land hoogstens goed om zaken mede te doen; want, nu ja, zoolang we zaken doen, moeten wij wel een oogje sluiten! doch waarvan wij niets willen weten als wij op ons Zondags zijn.

Die voorstelling is beschamender voor ons dan voor hen, en bewijst onze grove burgermans-onwetendheid.Want als voor iets eerbied is te hebben, dan is het voor de staatslieden, voor de krijgsmannen, ia 't algemeen voor de vele groote patriotten welke dat land heeft voortgebracht.

't Is waar, op dit oogenblik is de teelt van helden minder groot. Maar men moet niet vergeten dat Amerika thans verkeert in een dier levenstijdperken waarin geen enkel volk op het voordeeligst uitkomt, ,,'t Zijn sterke beenen, die de weelde dragen" en de weelde is daar gekomen in zeer korten tijd en is ongelooflijk groot. Ga maar eens na: in 179U was Philadelphia de grootste stad van alle Amerikaansche steden.... en telde 42.1)00 inwoners. Daarna kwamen New-York met 33.000 en Boston met 18000. De drie hoofdsteden van toen waren dus ons