is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wereld

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hard met steenslag die in de zon schitterde als glas. Deze voerde naar een lange laan eiken en peppels, aan welker uiteinde als een schildwacht stond een reusachtige pijnboom, landteeken voor den geheelen omtrek. Vervolgens slingerde zich de rijweg door velden met goudkleurig graan, of bestippeld met het groen van Virginia's hoofdvoortbrengsel: tabak. Aan de achterzijde van 't huis lag de tuin, daarvan gescheiden door wat hoog hout, welks takken de woning raakten, en dat krioelde van eekhoorns, die tam genoeg waren om van de kinderen aan te nemen alles wat eekhoornlekkernij is.

Tamme eekhoorns zijn inderdaad een niet ongewoon verschijnsel in het Amerikaansche leven. In de straten en parken van Richmond zag ik er zeer vele; zelfs enkele in Central Park te New-York, die blijkbaar niet door de straatjeugd gestoord werden. Trouwens de baldadigheid waarvoor Nederland bij de Nederlanders zelf zoo berucht is, hel) ik daar nergens aangetroffen; integendeel vele bewijzen gevonden dat ei- de opvoeding, hetzij met of zonder school, betere vruchten draagt. Stel u bijv. eens voor, dat uw brief ot pakje wat te groot is voor de nauwe opening der brievenbussen, en dat gij uwe zending er eenvoudig boven op legt — of neen, zóó iets kunt gij u niet voorstellen, want gij weet dat gij het pakje dan evengoed direct in het water zoudt kunnen werpen, waarheen een minder vriendelijke hand het toch zal doen verhuizen. Welnu, in de drukste straten van Chicago kan men op meerdere plaatsen aldus de brievenbussen tegen de lantaarnpalen op de hoeken, belast zien met te verzenden pakjes, rolletjes, enz.; soms vele boven elkander. Kn nog een ander voorbeeld wil ik aanhalen uit dezelfde millioenenstad, dat niet enkel voor de straatjeugd maar ook voor de meer opgegroeide bevolking getuigt. In het park aan het meer, naast het museum, was opgesteld oj) ware grootte liet gipsen model van eene fontein, waarover heel wat in de dagbladen geschreven was, omdat