is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wereld

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

recht willen voor den neger. 11ij wordt slechts geduld. Rechten zijn „luk". Recht beteekent in liet woordenboek der tnenschheid datgene wat men al vechtend zijn tegenstander weet te ontwringen of het kluifje dat de sterke den zwakke toewerpt."

Tot zoover de Professor; voldoende 0111 ons te verontschuldigen zoo wij zonder afkeer verder beschouwen liet vredig tooneel dat Powell afschildert.

Na den echtgenoot de vrouw des huizes; hem zoo in alles gelijk, dat hare zonen niet anders kunnen zijn dan gentlemen, liare dochters niet anders dan bekoorlijk door de van haar overgenomen fijne beschaving en ingetogenheid.

En dan verhaalt bij hoe 's avonds na het gebed, het jongere geslacht bekende liederen en balladen zong; hoe — en nu komen zijne jongensjaren boven — enkele schreden van de heerenhuizinge, de melkerij lag waar Mary Caesar, de oude negerin, altijd klaar stond met baaigroot vat karnemelk. En „Oom" Nat dicht daarbij in de keuken, altijd gereed 0111 de kinderen een snee mik te geven — de onmisbare lotgenoote van Mary Caesar's karnemelk. Helaas — zucht Powell —die kunst van mik te bakken is verloren gegaan; en zelfs het meel daarvoor, zoo zoet en voortreffelijk, is niet meer te krijgen! En dan beschrijft hij de keuken waar heele varkens konden gebraden worden — zou je niet wenschen er weer te zitten en hongerig te zijn ? En dan het platgetrapte gras achter de keuken — platgetrapt bij 't vele knikkeren over dag van geslachten kinderen, en door de trippelende voeten van wat ouder volkje 's avonds, als oude Jan hunne dansen met den banjo begeleidde. En dan de rook-hang vol hammen en zijden spek : een oude vette schatkamer; en de andere schuur recht daartegenover,