is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wereld

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

recht op en neer als een vinger of een deurpost, en hoog in de schouders; daarbij stappende — stappende als een man achter den ploeg, (■een regenscherm, geen.... daarmee is de beschrijving eigenlijk uit. Nu weerverteld, is de verschijning niet zoo dwaas als zij toen gezien werd.... vermoedelijk is mjj wat ontschoten. De voeten — o, ja, de voeten: wafelijzers, braadpannen of iets dergelijks.

De oude heer Champigny gaf niet om vrouwen, zij bestonden niet voor hem. t Is waar, hjj was een halve eeuw geleden getrouwd geweest, maar dat deed niets terzake, iedereen kon zien dat hij op en top een o'Ubataire was. Dat bespeurde men wel op een kwartier afstands. Maar deze vrouw intrigeerde hem.

"jj was geen knecht rijk, die voor hem navraag kon doen. Hij deed zeil al liet huiselijk werk in de povere kleine hut, die zijn vroeger tehuis verving. Want Champigny behoorde tot de groote categorie der noitvcaux pauvres. Dus ging hij naar het rijstveld, waar een paar man voor hem werkten op aandeel in den oogst. Deze vroeg hjj naar de onbekende, en zij wisten bescheid — zulke mannen die buiten werken, zijn op de hoogte van alles in den omtrek. Ongeveer een anderhalf uur verder weg, gaf zjj les in een negerschooltje. O — dacht ChamP'/ny,— Zekt'r etn zendelinê?e uit de Noordelijke Staten. Hjj lette op et zij 's avonds zoude terugkeeren; dat gebeurde natuurlijk — in een stortregen. Stel je voor hoe er toen die groene barège voile uitzag! want die sloeg zij niet op.

Champigny kon zich maar niet begrijpen dat hij haar vroeger nooit had opgemerkt. Hij moest haar dan toch wel meer gezien hebben, doch door zijn ouderdom en verstrooidheid had hij zeker geen acht op haar geslagen. Want van de negers vernam hij dat zij daar al vier, vijf jaren les gaf. Ook vond hjj uit - hoe, doet niet ter zake — dat 'zij was Idalie Saine Foy Mortemart des Islets: La grande demoiselle. Wel l.ad hjj haar vroeger nooit persoor ij, k ontmoet, - hij was zoo weinig vrouwsgezind - maar natuur]jjk kende hij hare familie. Zijne plantage had een vijftig mijlen hooger op aan de rivier gelegen , aan de overzijde. Zelf had hij veel doorgemaakt der moeite waard om te vertellen, doch niets zoo ongehoords, als het feit dat Idalie Saine Foy Mortemart les moest geven in een negerschool voor - het is haast niet te zeggen--zeven en een halven dollar 's maands ! Voor zeven en een halven dollar les te moeten geven aan een pak l,m! Hjj vond ook uit waar zij woonde-

niet zoo heel veel slechter dan hij, wat dat aangaat: op een hoekje \an een bouwland, heel alleen, zonder weid.