is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wereld

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(Noordelijken), de brigade-generaal, de kolonels waren allen gewond of gedood, slechts een majoor bleef over om den terugtocht der Noordedeljjken te leiden."

Eu gij hebt wel eens gehoord van de Fransche cavalerie , die.... een Hollandsche vloot nam ? Dat was echter maar een grapje; hier hebt gij werkelijkheid:

Ten einde Galveston te kunnen hernemen, moest de daarvoor liggende flottilje worden veroverd. Generaal Magruder (van de Zuidelijken) stelde hiertoe twee gewone stoouibooten in dienst; stapelde langs «ie boorden van ieder schip katoenbalen, en bemande ze met de cavalerie van Texas en eenige artilleristen. Het bevel werd opgedragen aan den zeeofficier L. Smitli. Beide stoombooten waren zóó zwak gebouwd «lat de eenige kans op slagen was: zóó dicht een vijandelijk schip te naderen, dat het geënterd kon worden. De aanval te land en te water geschiedde gelijktijdig, des nachts. De beide geïmproviseerde kanonneerbooten stoomden op de „Harriet Lane" toe, het sterkste schip van de flottilje der Federates.1 De eene kanonneerboot was weldra buiten gevecht gesteld , maar de andere slaagde er in de „Harriet" te enteren en te nemen. Het vlaggeschip „Westfield" der Noordelijken geraakte aan den grond. De commandant liet het toen in de lucht springen, wat hem en vijftien zijner schepelingen het leven kostte, omdat hij zich niet spoedig genoeg kon verwijderen. Behalve de „Harriet Lane" werden nog twee platboomde vaartuigen en een schoener buit gemaakt; de rest der vloot ontsnapte."

Is dit tafreel niet als het ware geknipt uit onze eigen oorlogen ter zee; is het niet als of Ilollandsch bloed stroomde door de aderen dier Zuidelijken?

Dat de Confederates zóó lang konden standhouden tegen een overmachtigen vijand, dankten zij niet enkel aan het bewustzijn, dat zij streden voor bun goed recht, voor hun vaderland, maar zeker niet het minst aan de overtuiging dat God met hen moest zijn. Want op hunne

1 Men hoede zich voor een gelijkstelling der woorden Federates en Confederates, waartoe afgaande op den klank - allicht neiging bestaat. Confederates zijn de Zuidelijken; Federates of Unionisten «Ie Noordelijken.

6