is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wereld

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geen concurrentie aan. Nu zij vrij zijn, beoefenen zij alle vakken; en met lager loon tevreden, nemen /.ij die ambachtslieden het brood uit den mond.

Juist die armere blanken zijn dus tegen hen opgestaan en oefenen een soort terrorisme uit. Hoewel theoretisch gelijke rechten met den blanke bezittende, is in de praktijk de neger een paria; in verscheidene Zuidelijke Staten heeft men hem feitelijk het stemrecht ontnomen.1 In het Noorden worden zij niet veel hooger gesteld, al weert men ze daar niet uit de trams (zooals in enkele Zuidelijke Staten) of wijst hun afzonderlijke spoorwagens aan; feitelijk kunnen zij er alleen terecht als huisbedienden: men wil ze niet als klerken, noch als onderwijzers, noch als winkelbedienden, noch als burgers. De trade-unions nemen hen niet op, en stadsbetrekkingen zijn voor hen onbereikbaar.3

En het ergste is wel dat de negers, voorheen onderworpen aan meesters voor wie ten minste hun lijf waarde bad, nu in handen zijn gevallen van geldschieters, die hen zonder eenige gewetenswroeging uitzuigen. Onwillekeurig doet dan ook het vrij maken der slaven denken aan Don Quixotte, een aan den boom gebonden knecht verlossende van de slagen van zijn meester, enkel om

1 In sommige Staten neemt men toevlucht tot geweld, in andere tot de wet. Zoo is bijv. in Missisippi en in Georgia een ,poll-tax" van eenige dollars ingesteld. Wie die niet betaalt, mag niet stemmen; en evenmin mag stemmen wie niet kan uitleggen eenig deel van de grondwet, dat men hem voorleest. Aangezien zeker negentig percent der Nederlanders stemmeloos zouden worden hier te lande — zoo niet meer —- bij zulk een eisch, kau men licht begrijpen dat negers daardoor geheel uitgesloten worden.

2 The Philadelphia negro, door Prof', du Bois van Atlunta Universitv

(uitgave der Universiteit van l'ennsylvauia, lsyit.)