is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wereld

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Blatter" zijn vol van negergrappen; en ik herinner mij hoe in een tingeltangel te Chicago het publiek het uitschaterde van 't lachen toen een neger — die vergift gedronken had, voor een ander doel bestemd — onder de dwaaste ineenkrimpingen stierf. Nu, zoo'n publiek komt om zich te vermaken, en deze uitbarsting is beter te vergoelijken dan die van een domiué in een der westersche steden, wiens preek handelde over het werken met een doel: „Men moet zich steeds een doel voor oogen houden, dan wordt met te meer kracht gearbeid. Zeg aan een jongen, die bezig is onkruid uit te wieden, dat hij zich verbeelden moet Indianen uit te roeien, en hij zal eens zoo hard werken."

Over het al dan niet christelijke van deze raadgeving zal ik mij het hoofd niet breken: de jongeling zal die les nooit in praktijk kunnen brengen, want de volwassenen behartigen haar zóó trouw, dat er weldra niets meer te wieden zal overblijven. Tegenover de TVsmillioen zwarte indringers staan nog maar 2(i3.000 Indianen — de eigenlijke heeren van den grond. Men heeft ze van lieverlede weggedrongen naar gedeelten van den Staat waar de jacht hun geen bestaan kan opleveren (en weinigen hunner kennen andere middelen van bestaan!): over de Missisippi, in het Rotsgebergte, in 't barre noorden. Zij worden ten deele uit de hand gevoed, ten deele leven zij van gestolen vee — wat natuurlijk aanleiding geeft tot wraakoefeningen, en deze weer tot andere moorden, enz. Doch waarom den tijd verbeuzeld met de belangen van één driehonderdste deel der bevolking? Trouwens zeer groot kan de Indianenbevolking nimmer geweest zijn , aangezien — zooals reeds vroeger werd opgemerkt — de omstandigheden hen doemden tot een ten eeuwigen dage rondzwerven als jagers. Over niet minder toch dan 750 dieren, groot en klein, moet