is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wereld

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

duizenden laat beschikken, dan hier over tienduizenden; waar tijd geld is: stoot men op belangrijke verkeerswegen tegen bruggen, die afgesloten zijn wegens „gevaar" — omdat de gelden tot onderhoud steeds hebben ontbroken, en zij 1111 onherstelbaar zijn geworden. Zelfs konden dit jaar de dagbladen er nog een vijftiental aanwijzen, welke eveneens behoorden te worden onttrokken aan het verkeer; en dat hunne bezorgdheid niet hersenschimmig is, leert het jongste verslag over den toestand der gemeentewerken, waarin onderstaande weinig bemoedigende beschouwing het overzicht besluit over de gesteldheid der bruggen en viaducten: „Nagenoeg al het in dit jaar verrichte was slechts lapwerk, want degelden in dit en in vele vorige jaren toegestaan, waren tot iets anders ten eenenmale onvoldoende. Tenzij men dit jaar een behoorlijke som beschikbaar stelle, zullen eenige bruggen en viaducten te sluiten zijn, vóórdat rampen plaats vinden, welke de gemeente wegens schade aan lijf en goed meer zullen kosten dan de bouw van verscheidene nieuwe bruggen en wegovergangen".

\ raagt gij een technisch ambtenaar naar de oorzaak van een zoo ongehoorden toestand? Hij zul de schouders even ophalen, en antwoorden — terwijl hij collegiaal glimlacht, alsof gij dat zelf ook wel weet: „Politics'. En niet enkel in Chicago zal u de Amerikaansche ingenieur zulk eene verklaring geven. Trouwens ook van anderen dan ingenieurs, en ook op ander dan technisch gebied krijgt gij het geheele land door, als gij de oplossing zoekt van wat u onbegrijpelijk is, ten antwoord: Politica! Zelfs uit vrouwenmonden wordt het gehoord; bij alle benoemingen in staat of stad: Nichtje die-en-die is als onderwijzeres geplaatst, want hare vrienden zijn niet zonder politieken invloed! En al is men machteloos tegen