is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wereld

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ding tut bovengenoemd verslag te oordeelen (doch liet is eigen lof!) is liet hem inderdaad reeds gelukt verschillende misbruiken weg te nemen. Maar.... hoe groot is niet het zondenregister ?

Zie slechts welk eeue Leporello-lijst een der lieeren studenten, tegenstander van de naasting der trams, openrolt: Wit ge weten hoe de gemeente Chicago exploiteert ? Welnu, dan zal ik u toonen hoe het gesteld is niet die gemeentelijke bedrijven waarbij het noch den hoofden noch den ondergeschikten aan bekwaamheid hapert. Een elftal jaren geleden zoude Chicago van gemeentewege electrisch verlicht worden; en nu? De stad heeft het nog niet verder weten te brengen dan 1438 lampen. Gelukkig! want elke zelf geëxploiteerde lamp kost de stad GO pCt. 's jaars meer dan de gehuurde, en zij geven veel zwakker licht; branden zelfs tien percent van den tijd in het geheel niet. Waar zou het dus heen moeten met de gemeente-financiën, indien de gemeente de nog overige vijfhonderd electrisclie lampen, tien «luizend gazoline-lampen en drie en dertig duizend gaspitten der straatverlichting in eigen exploitatie nam?

De waterleiding is geheel een gemeentelijk bedrijf: de stad kan haren voorraad putten uit het vlak voor de deur liggend Michiganmeer — en toch is de druk zóó onvoldoende dat, behalve in de morgenuren, niemand water heeft op een tweede verdieping; zoodat bij eenigszins hooge gebouwen elk dak een waterton draagt. En men leze het verslag der gezondheidscommissie: maar 19 percent van deu tijd is het water ongeschikt voor gebruik! En dat water — onmiddellijk aan het meer ontleend — is duurder dan het water te New-York, waar kostbare aquaducten het van verre moeten aanvoeren!

En nu het straatplaveisel en de straatreiniging! Meer