is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wereld

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bagage. Alvorens te vertrekken hebt gij al dan niet door bemiddeling mui het hotelbureel de express-companv order gegeven uw goed aan bet station te bezorgen, en daar aangekomen, vindt gij het in de bagagekamer. Gemakkelijk derhalve en betrekkelijk niet duur, vooral in de groote steden, waar de afstanden een reis op zichzelf uitmaken. \ oor een grooten koffer worden 50 Amerikaansehe centen betaald; vooreen kleinen—zelfs een heel kleinen '25 Amerikaansehe centen. Voordeelig is het dus de huropeesehe gewoonte af te leggen van met vele handkoffers en valiesjes te reizen. Trouwens om nog een andere reden is kleine pakkage te vermijden : die is moeielijk in den spoorwegwagon te bergen. Boven de banken zijn geen „netjes"; onder de banken is in 't geheel geen ruimte; men kan dus hoogstens naast zich neer zetten een eigenaardig plat koffertje, in Europa onbekend, maar zeer practisch eu met den algemeenen naam „grip" — wat men met de hand kan grijpen — aangeduid. Meer berging is ook niet noodig, want aangezien men binnen zeer ruime grenzen niets betaalt voor het vervoer van goed in den bagagewagen, is er geen enkele reden om zich zoo krampachtig vast te klemmen aan zijn reistooi.

Men neme dus één kofter, zoo groot men wil, maar.... koope dien niet in Europa, doch in Amerika, en wel een van de duurste soort. Want wie nooit in Amerika gereisd heett, kan zich geen denkbeeld maken hoe reisgoed gemarteld wordt, en ik begrijp niet dat daar nog geen vereeniging is gevormd tot bescherming van koffers. Want zelfs een ongevoelig mensch wordt er naar van, en de inhoud der koffers niet minder. Het spoorwegpersoneel toch is niet groot, en zelfs de zwaarste bagage moet door één man behandeld worden. Op de Europeesche wijze zoude dat niet mogelijk zijn, doch daar laat men de koffers wande-