is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wereld

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

len: zet ze ui. recht op — op één hoek — om ze dan van den eenen hoek op den anderen te laten voortwaggelen als een dronkeman. Dat zoodoende de inhoud gemasseerd wordt, laat zich begrijpen; glaswerk kan men evengoed direct van de trap werpen als het, hoe zorgvuldig ook, inpakken; en een Europeesche koffer is na drie dagen het herstellen niet meer waard.

Nog één kofferpraatje, en dan gaan wij verder. Zooals reeds werd medegedeeld: er wordt niet betaald en ook niet gewogen, tenzij getwijfeld mocht worden of' het toegestane gewicht is overschreden — doch een Amerikaan twijfelt nooit. Aan ieder stuk, klein of groot wordt echter door den bagagemeester een koperen plaatje vastgemaakt door middel van een lederen riem, en op dat plaatje is een nummer en de plaats van bestemming aangegeven. De wedergade van dat plaatje, hetwelk ook aan het riempje hing, wordt er afgenomen en u ter hand gesteld. Gij steekt dus in uw vestzakje evenveel koperen plaatjes als het aantal van uwe goederen bedraagt. — En zoo is men in een ommezien gereed met wat op reis noö' vervelender is dan kleine kinderen.

o

Stappen wij nu het hotel binnen. Geen portier staat gereed om uw bagage te „schatten — die er trouwens niet is. Geen zwartgerokten — en zwartgeharten — vliegen aan om u te ontvangen. Niemand kijkt naar u om. Door deuren, die in den zomer openstaan, treedt gij een groote hal binnen, die soms duizelingwekkend hoog is, soms gedrukt alsof het heele huis er op rust, maar die in alle geval heel ruim is. Somtijds zijn het tourniquetdeuren gelijk men ze hier te lande bij enkele postkantoren vindt, doch daar draaien ze inderdaad, en daarenboven kunnen de klappen tegen elkander geslagen en