is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wereld

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eet. Hij een Amerikaansch ontbijt tocb moet niet aan een Hollandsch ontbijt gedacht worden: een Amerikaan eischt altijd warm eten en veel verscheidenheid. Zich haasten behoeft hij trouwens niet: de uren voor de maaltijden zijn ruim gesteld — uit het menu van een hotel te Milwaukee, toevallig bewaard, blijkt dat men er kan ontbijten van 0 tot 10 uur, dineeren van 12 tot 3, soupeeren van 6 tot 9; zoodat dan ook begrijpelijk wordt wat een Amerikaansch humoristisch blad verhaalde van echtelieden van 't platte land, die bij het lezen van zulk een eetprogramma uitriepen: maar als we zoo lang aan tafel moeten blijven, wanneer kunnen wij dan de merkwaardigheden der stad zien ?

De menu's blijven bier kortheidshalve onbesproken: op die van liet eerste ontbijt staan alleen reeds meer dan zestig spijzen en dranken. Liever wil ik u daarom helpen met het uitkiezen van een eenvoudig ontbijt: vooraf vruchten, bijv. aardbeziën met room, of frambozen of brameu (veredelde soorten) met room , rliubarber met room, of bananen of sinaasappelen. Vervolgens al dan niet havermout — óók met room — en niet zoo tot moes gekookt als men dat hier te lande gewoon is — of rijst of andere grutten. Houdt gij daar niet van -- of anders er na — varkensvleesch niet boonen, of ham met eieren. Ten slotte, als gij nog niet verzadigd zijt, een soort pannekoeken met stroop uit den maple-boom — een meer geparfumeerde en meer vloeibare stroopsoort dan onze suikerstroop.

Vindt gij dit te veel, laat gerust staan: bij menig gast staat na den maaltijd nog een heel diner op tafel; ons Hollandsch stelsel van niets op het bord te laten liggen , (uitvloeisel van onze geaardheid, die bezint eer wordt begonnen) is daar niet in eere. Zuinigheid is geenszins een

ïu