is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wereld

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Anierikaaiische deugd; zelfs niet in werkniansliuislioudingen, gelijk later zal blijken.

Wijkt liet eerste ontbijt duchtig af van liet Ilollandsche _ ten deele wegens het opgewekte klimaat, (de maag is er evenmin slaperig als liet hoofd) — de volgende maaltijden zijn ons minder vreemd. Toch wane men er zich niet geheel in eigen land, en ten bewijze daarvan moge strekken het volgend menu, geknipt uit „Life", — de Anierikaaiische „Punch", doch fijner geïllustreerd en geestiger geschreven dan het zijn roem overlevend Engelsch weekschrift. Dat menu wordt voor eene dame opgemaakt en geeft vrouwelijke idealen weer; doch wijkt met dat al niet veel af van hetgeen mij in particuliere woningen werd voorgezet: Little necte (een schelpdier dat in den zomer de oesters vervangt); gebakken vischkuit met gefarceerde komkommers (ijskoud) in mayonnaise saus; geroosterde lamskoteletten met gelei; asperges; soufflé van aardappelen, salade van koude artichokken, aardbeziën met room; gebak, koffie, champagne. Vooral geen sole en vooral geen filet! drukt de schoone haren aanbidder op het hart die verondersteld wordt het menu op te maken, maar feitelijk slechts haar penvoerder is.

Champagne is — evenals in Engeland - de wijn; maar in den regel, zelfs in de hotels, wordt aan tafel slechts water gedronken: ijswater - de levensbehoefte van den Amerikaan, zóózeer zelfs levensbehoefte dat een der NewYorker dagbladen «en inschrijving opende — die wèl

slaagde om in de armenbuurlen zomers een ijswagen

te laten rondgaan. Men drinkt dat ijswater altijd door: aan liet ontbijt, 's middags, zelfs 's nachts — een zeker aantal drukken op de electrische bel waarschuwt dat ijswater naar de slaapkamer is te brengen — en Muirhead, de schrijver van den Amerikaanschen Baedeker, kan niet