is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wereld

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(dut doen meest alle Amerikaansche huismoeders) maar natuurlijk ook al die taarten, taartjes , sorbets, room-ijzen, welke de helft van het Amerikaansche menu uitmaken.

Een derde groote ijskelder dient tot voorraadschuur; daar wordt verstijfd wild van misschien een jaar geleden, boter, viscli, vruchten en vleesch bewaard. Bewaard; niet r/o«/gehouden: alle smaak is gedood; en dientengevolge is het Amerikaansche eten zóó eentonig, dat men in de groote steden gauw den Baedeker opslaat 0111 te zien waar men eten kan... geïmporteerde Duitsche worst, besproeid met geïmporteerd Duitsch bier. Eerst in Amerika heb ik Duitsehland leeren waardeeren!

Behalve de keuken vormt ook de wasseherij een gewichtig onderdeel van het hotel. Want nimmer wordt tweemaal hetzelfde linnen gebruikt. Zelfs handdoeken worden nimmer meer dan één keer gebezigd; zij zijn klein, maar men heeft er dan ook een heel stapeltje van naast de waschtafel liggen. In de wasseherij geschiedt natuurlijk alles machinaal. Eerst dompelt men het vuile goed in groote cylinders gevuld niet zeepwater, die beurtelings in de eene en de andere richting ronddraaien. Dan wordt in de welbekende wringniachine het water er uit geslingerd door de middelpuntvliedende kracht. Ten slotte gaat het waschgoed door een grooten mangel tevens strijkmachine: drie boven elkander geplaatste ijzeren rollen, waarvan de onderste, zeer groote, met stoom wordt verwarmd. Aan de eene zijde van den mangel wordt het uitgewrongen en gekreukelde linnen op een wals gespreid; een paar secunden later kom| het er aan den anderen kant gladgestreken eu droog uit. . . met of zonder gaten. O hollandsche huismoeder, wat zou uwe zorg en netheid daar een fortuin kunnen besparen!

Ook fortuin kunnen maken. Want men verwascht er