is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wereld

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar wol is hij bevreesd voor vliegen, die juist in droge streken zoo welig tieren. Doch daar weet hij goed raad op. In de door vliegen geplaagde streken zult gij in hotels en bij particulieren, zonder onderscheid alle deuren en <ille vensters afgesloten vinden met vliegengaas. (Soms zelfs de open veranda's. De chassinetten der ramen sluiten nauwkeurig en kunnen door geen onvoorzichtig gast verwijderd worden, terwijl klapdeuren met vliegengaas zijn aangebracht vóór de eigenlijke — in den zomer openstaande — deuren. De huizen zijn er dan ook feitelijk vliegenloos. En hiermede nog niet tevreden, vindt men in het zuidelijk deel van Amerika daarenboven 0111 de bedden muskietnetten (die overdag met veeren opslaan tegen de rugzijde van het bed) en beletten dat de kleine muggen, welke door vliegengaas niet voldoende geweerd worden een aanval op uw nachtrust doen. Zóó verdedigd, is inderdaad de Amerikaan in de volle beteekenis des woords heer des huizes — alleenheerscher. Ach, in hoevele Europeesche woningen wordt de eigenaar nauwelijks door de insekten geduld!

Slechts in één opzicht gevoelt de Europeesche reiziger zich in Amerika als te huis. Want dat in het land der gelijkheid geen fooien gegeven worden, behoort sedert lang tot de mythen. Bedenk echter daarbij dat terwijl in Nederland tien Amerikaansche centen gelijk staan met een kwartje, zij daar slechts één dubbeltje vertegenwoordigen. Uw gewone minimumfooi zij dus „a quarter' d.i. ƒ 0.625 Hollandsch. Is u dit te veel, geef dan niets: ook daarmede zij" velen tevreden.

II

Welk fatsoenlijk Europeaan heeft niet wel eens gegriezeld bij (le gedachte, dat de Amerikaansche spoor-