is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wereld

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

treinen slechts één klasse kennen? Laat ik n dadelijk geruststellen: Er bestaan twee klassen, eigenlijk drie, soms zelfs vier. Voor wie zeer op zijn gemak gesteld is, loopen er daarenboven nog bijzonder dure treinen.

Wat daar te lande eerste klasse heet, is feitelijk onze tweede : de werkelijk eerste klasse wordt daar gevormd .looide Pullman-wagens of andere wagens van die soort, welke overdag zitplaatsen, 's nachts slaapplaatsen aanbieden, en waarvoor een supplementbiljet wordt genomen. Merkwaardig genoeg is het verschil in nuance tusschen Pullman- en eerste klasse publiek ongeveer hetzelfde als tusschen Europeesch 1« en 2e klasse publiek; gelijk ouk de verschillen in prijs ongeveer dezelfde zijn.

])e gewone rookwagen of rookcoupé der eerste klasse is, behalve voor de rookende bezitters van een eerste klasse biljet, ook bestemd voor hen, die een tweede klasse biljet nemen, doch dan, gelijk van zelf spreekt, zich tot dat compartiment moeten bepalen; want een eigenlijke tweede klasse wagen wordt niet gevonden.

Men moet hierbij echter niet vergeten dat de afstanden tusschen de verschillende steden daar te lande groot zijn, zoodat het plaatselijk spoorverkeer er van minder beteekenis is, en ons 3e klasse publiek, dat in den regel kleineie afstanden aflegt , er dus minder reist. Ten behoeve van het lokaal verkeer worden daarenboven aan de goederentreinen passagierswagens aangehaakt, waarvoor goedkoopere biljetten worden uitgegeven; en in zeer bevolkte streken loopen nog afzonderlijke treinen le en 2e klasse, dus wat wij zouden noemen 2e en 3e klasse.1 Weet men nu nog, dat in vele treinen gevonden worden

1 Ook worden veelvuldig biljetten tegen lageren prijs uitgegeven — voor vacantiereizen van onderwijzers bijv. enz.