is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wereld

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te hebben genomen (hetzij aan 't station, hetzij aan een agentschap 111 stad) onze eerste klasse binnen. Zie hier een der eenvoudigste: Hen lange wagen; vijftien banken achter elkander, en een doorgang in 't midden. Aan elk uiteinde een ruim toilet; het eene voor mannen, het andere voor vrouwen. De waschinrichting laat niets te wenschen over; er zijn voldoende handdoeken en zeep. Ook een drinkfonteintje, waarin het water des zomers met ijs wordt afgekoeld.

De leuningen der banken kan men naar verkiezing omslaan: dus voor- of achteruitrijden; het eindeloos elkaar aanstaren en niet elkanders beenen kennis maken wordt zoodoende vermeden, terwijl men toch, desverlangd, dooide leuning 0111 te keeren tegenover elkaar kan gaan zitten. Over het midden is de zoldering hooger; aan iedere zijde van het verhoogd gedeelte bevinden zich met stofgaas afgedekte ventilators.

Eenvoudig en goed; deze woorden zoo zelden koppelbaar, passen volkomen op dezen wagen. Niet zoo eenvoudig — soms wat overladen, doch eveneens uitstekend — zijn de Pullman-car's en soortgelijke slaapwagens. Bij deze bevindt zich aan het eene einde de rooksalon met heeren-waschkamer, aan 't andere einde een klein damestoilet. Tot het ameublement van eiken wagen behoort een negerbediende. De groote middenruimte is niet, zooals bij onze D-treinen, in hokken verdeeld; evenals bij den reeds beschreven wagen zijn ter weerszijde van de middengang de zitplaatsen aangebracht, welke 's nachts in bedden veranderen. Aan dat niet-aanwezig zijn van compartimenten of zijgang en het ruime doorzicht over de zitplaatsen (welker ruggen betrekkelijk laag zijn, en waarboven geen gelegenheid is tot berging van goed) is 111. i. grootendeels toe te schrijven dat het lange rijden in een Ameri-