is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wereld

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beid groeien de familiebetrekkingen. Ivausas-eity is trouwens eene stad van 195.000 inwoners — of juister: zoo groot wr/.s het zielental verleden jaar; hoe groot dit nu is, kan niet gezegd worden, want in deze Westersche steden neemt de bevolking niet, zooals in de onze, per jaar met een magere één a anderhalf ten honderd toe, maar tien maal zoo vlug.

De hierbedoelde Hoogere Burgerschool is dan ook veel te klein, maar gelukkig werd een paar jaar geleden een tweede stadsschool opgericht — de school naar mijn hart, en hoop ik, ook naar het uwe: de Hoogere Burgerschool met handenarbeid (the Manual training High school), waarvan straks meer zal verteld worden. Daarheen wordt een deel van den menschenstroom afgeleid, want ook die inrichting, welke door 842 jongens en meisjes bezocht wordt, viert heden „Commencement-day".

Commencement-day ! Van dien naam moet eene uitlegging gegeven worden; want een schoolcursus aan te vangen met een feest, zoude zeker ieder paedagooghet hoofd doen schudden, en nergens ter wereld reikt men de diploma's na de vacantie uit, Doch hier worden wij herinnerd aan het: le roi est mort, vive le roi! de afgestudeerden gaan heen, welkom de aankomelingen! er is geen tijdperk van stilstand: op dit gebied wordt terzelfder tijd gemaaid en gezaaid. Op dezen 24«» Mei sluit de school — die dag zij tevens de eerste van een nieuwen cursus; al zij het ook slechts een schijnbaar begin, want eerst in September vangen de lessen weder aan.

Welk een feeststemming zal er niet heden avond lxeerschen! Niet enkel bij de 239 promoveerenden, maar ook bij die vijftien honderd jongere leerlingen, die een volle drie maanden vacantie voor de borst hebben !

Doch het is thans geen tijd voor beschouwingen; vlug