is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wereld

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

noodig voor hot crediet van de stad, evenals paard en rijtnig voor het crediet van den bankier.

De school bij avond gezien, worde ook eens bij dag doorloopen. De Central High school te Kansas telt 25 klassenkamers, twee gymnastiekzalen (een voor jongens en een voor meisjes), zes speelkamers, een scheikundig laboratorium, een natuurkundig laboratorium, een kleedkamer voor de meisjes, twee groote studiezalen, een bibliotheek, zes gezelschaps- of clubkamers — dit alles natuurlijk behalve de noodige wasch- en toiletinrichtingen. Ook wordt er een klein vertrek met bed gevonden, ten behoeve van onpasselijk geworden scholieren, die daar kunnen wachten totdat de telefonisch opgeschelde dokter komt, of wel het rijtuig dat hen naar huis zal brengen. — Steeds is in het gebouw een verpleegster „the matron aanwezig.

Om den directeur te bereiken, moet men door de kamer gaan der secretaresse. Zijn lokaal gelijkt meer op een koopmanskantoor dan op een studeerkamer: vol loketten en in den hoek de onmisbare Amerikaansche kamerplant: de typografeerende dame.

Trouwens de school vloeit over van vrouwen en meisjes. Van de 1767 kinderen, die den cursus volgen, zijn er 1141 meisjes — de verhouding van meisjes tot jongens is dus als ongeveer 2: 1. In de laagste klassen worden in verhouding de meeste jongens aangetroffen, (de leeftijd waarop de leerlingen de lagere school verwisselen met de middelbare bedraagt in den regel 14 jaar); na een paar jaren gaan de meeste jongens de wijde wereld in om hun brood te verdienen, de meisjes blijven — vandaar dat bij de gepromoveerden de verhouding van meisjes tot jongens

wordt als 3 tot 1.

Niet enkel onder de leerlingen worden vele vrouwe-