is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wereld

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schoolbouw. Want goede scholen lokken mensclien naai stad, en toevloeiing van menschen — men bedenke, wij zijn in Amerika — geeft verkeer, geeft handel! Van daar dat de bewoners van Kansas-city niet enkel naast de bestaande Iloogere Burgerschool ook oprichtten een Manual training High school, doch tevens een bibliotheek ! 1

Dat zulk een bibliotheek met een bijgedachte wordt opgericht, bewijst het fraai uitgevoerde boekske met allerlei gegevens en afbeeldingen van de inrichting, dat aan bezoekers wordt ter hand gesteld. De laatste bladzijde bevat eenige cijfers betreffende de stad, en tot finale deze reclame, klinkende als met bazuingeschal:

„Kansas-city is het middelpunt van meer dan een kwart van den geheelen tarweoogst der Vereenigde Staten.

„Kansas-city is liet middelpunt van meer dan de helft van den geheelen maïsoogst der \ ereenigde Staten.

„In Kansas-city werd in 1897 voor meer dan zes mil-

lioen gulden gebouwd.

„Het is op een na de grootste slachtplaats der \ ereenigde Staten.

„Bij geen stad westelijk van de Missisippi, liggen binnen een cirkel van 160 kilometer middellijn zoovele steenkoolvelden besloten als Kansas-city kan aanwijzen (een cirkel notabene grooter dan ons land!)

„Van alle steden met meer dan 20.000 inwoners, ten westen van de Missisippi. is Kansas-city die, waar men de laagste prijzen voor machinekolen betaalt."

' Niet in alle steden bestaat deze scheiding tusschen gemeentelijke en schoolfinanciëo, maar overal wordt zij gewensoht, gelijk liljjkt uit een studie van Prof. Rowo in de „Annals of the American Acaderay of Political and Sooial Science" (Maart 1900).