is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wereld

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Doch de meest eigenaardige afdeeling is het „reference depart inent". „De inlichtingsafdeeling" — aldus vangt liet verslag der bibliothecaresse aan — „is de grondslag „van eene boekerij; daarom is alles er op ingericht om „haar tot een centrum van navraag te maken. Vraag „schept aanbod, en het steeds toenemend aantal letterkundige clubs, Shakespeare-clubs, kunst-clubs en stu„deer-elubs, welke Kansas-citv herbergt, hebben deze „afdeeling verbazend doen groeien Zoo vroeg mogelijk „trachten wij de studieprogramma's der verschillende „clubs te verkrijgen; en opdat de onderwerpen in de „programma's genoemd, ten grondigste behandeld kunnen „worden, schaft de bibliotheek zich dadelijk de daarop „betrekking hebbende standaardwerken aan, welke moch„ten ontbreken.

„De mannen van zaken en de vakmannen weten dat „een aanvrage per telefoon of per biietje hun dadelijk „de beste bouwstoffen kan leveren voor redevoeringen, „lezingen of eigen onderzoek. Volledige exemplaren van „14Ö Europeesche en Anierikaansche tijdschriften zijn „aanwezig; dertig dagbladen worden een maand lang in „de leeskamer bewaard, vervolgens worden de berichten „welke als „reference" van belang zijn, uitgeknipt, opgeplakt op karton van bepaalde afmetingen, en onder „verschillende hoofden gerangschikt.

„ Veel inlichtingswerk wordt gedaan ten behoeve van „studeerenden in de drie Staten: Nebraska, Kansas en „Missouri. Deze jongelieden bezoeken in den regel Zaterdags de bibliotheek 1. Dames uit alle steden in den om„trek, die aan clubs zijn aangesloten — natuurkundige

1 l)os Zaterdags ziju allo scholen gesloten; dit is do dag dus aan eigen studio gewijd.