is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wereld

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de uitreiking van burgerschooldiploma's niet muziek en linten gaat gepaard, kan liet ons niet verwonderen dat op die openingsdagen de vertrekken niet groen en bloemen waren versierd, en feesttonen weerklonken.

III

Keeren wij thans van deze bibliotheek-school terug tot de eigenlijke school. Zie hier een type schoolkamer: Op een kleine verhevenheid zit voor een bureau-ministre de leeraar, recht tegenover de leerlingen; verschillende standaardwerken ter raadpleging liggen voor hem. Elke leerling heeft een afzonderlijke bank; doch de geslachten zijn niet gescheiden: jongens en meisjes zitten in bonte warreling door elkaar. Alle muren zijn van af de lambriseering tot manshoogte zwart. Dit is de algemeene lei; tot zestien kinderen toe kunnen zoodoende tegelijkertijd op het bord werken.

De dag waarop door mij de Kansas-city High school bezocht werd, was de laatste vóór de vacantie; toch was alles nog in vollen gang: in de zaal voor natuurkunde werkte men met X-stralen; in het Zoölogisch laboratorium waren eenige leerlingen bezig met het maken van doorsneden; in een der zalen voor het latijn zag ik (in de eerste klasse) een leeraar staan voor... 84 kinderen! Dat scheen mij toch wel een beetje te kras, en ik gaf hem daarover eenige verwondering te kennen, ,,'t Kan best! — luidde het antwoord. — In de tweede klasse heb ik er 6(J." Ik boog stilzwijgend en ging heen, maar kon toch niet nalaten in de gang den Directeur mede te deelen dat ik dit eenigszins te Amerikaansch vond. „Toch niet," zeide deze, ,,'t is geen Amerikaan, 't is een Duitscher, die in Saksen zijne studiën heeft volbracht.