is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wereld

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

naaien, het tweede uit kleermaken, het derde uit opmaken van costumes en hoeden, in het vierde worden koken en huishoudkunde onderwezen. Kenmerkend Amekaansch was, op den dag dat ik deze school bezocht, tot onderwerp in de afdeeling Koken het maken van roomijs gekozen. 1

Werken te Kansas-city in den timinerwinkel en smederij enkel de jongens, niet overal is zulks het geval; in Denver bijv. leeren de meisjes ook licht meubelmakerswerk, en aan het Bostonsche polyteclinicum was in de smidse een schatrijke jonge dame aan 't hameren: zij studeerde uit liefhebberij in 't scheeps-ingenieursvak! Omgekeerd vindt men jongens in de meisjesklasse: op de jaarlijksche tentoonstelling der door de kinderen van de Manual training lligh school te Kansas-city vervaardigde voorwerpen — deugdelijk werk! — was de sierlijkste damesrok gemaakt door een jongen, die dameskleermaker wilde worden. Verbeeld 11 eens een Nederlandsch hooger burgerscholier die zulk een vak wilde kiezen! Niettegenstaande Thorbecke de school bestemde voor den ganschen breeden zoom der burgerij, wie zoude zulk een heiligschennis durven bestaan!

Terwijl op de andere Hoogere Burgerschool de lessen veertig minuten duren, strekken zij zich hier over de dubbele tijdsruimte uit; doch steeds wordt zorg gedragen dat de wetenschappelijke les afwisselt met eene les in handenarbeid. Eenmaal 's weeks wordt er 's avonds in het groot auditorium een voordracht gehouden, en zelfs personen van buiten de stad treden dan op.

Ja, ware de tijd niet te beperkt, gaarne zoude ik nog van andere scholen verhalen, niet enkel van burger-

1 IJs met sodawater en vruchtensap is een dagelijksclie versnapering, en daar zelfs in apotheken te bekomen.