is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wereld

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

perst. Evenals men van een poppenhuis den buitenwand kan wegnemen en dan alle meubels netjes gerangschikt in de kamers ziet staan, zoo zijn ook hier de huizen langs de grens der verwoesting geheel ongedeerd. Slechts ontbreekt de voorwand.

Aan zulk eene zuiging is eveneens het opheffen en draaien van de brug toe te schrijven. Ook die brug lag aan den rand van den cycloon, liet breede houten rij vlak , niet ver boven het water gelegen, verhinderde het opstijgen van de lucht daar beneden; er vormde zich dus boven dat rij vlak een luchtledig, en de brug werd in haar geheel omhoog gezogen. Zoo zwevende, kwam dit gevaarte onder den invloed van den wentelenden luchtstroom, werd door dezen gedraaid en ten slotte geworpen in de cycloonbaan.

De dubbele uitwerking van den cycloon maakt het tevens begrijpelijk waarom op het open veld de breedte waarover de verwoesting zich uitstrekt, zooveel geringer is dan in de steden. Op het open veld, waar niets de windhoos stoort, blijft de benedenopening van den schoorsteen dicht bij den grond; daar heerscht dus weinig trek, zoodat in hoofdzaak vernield wordt wat in onmiddellijke aanraking komt met de wervelende kolom. Gewoonlijk is het pad daar niet breeder dan dertig tot zestig meter. Te New-Richmond — een landelijke, ruim gebouwde stad — waren de omstandigheden minder gunstig dan in liet open veld, doch niet zóó ongunstig als in een groote stad, waar de luchtkolom meer weerstand ondervindt dooide in hoogte verschillende huizenmassa. Vandaar dan ook dat te Richmond de breedte van het pad, hoewel veel grooter dan in de open vlakte, niet meer dan 300 tot

500 meter bedroeg, terwijl daarentegen bij den bekenden

14