is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wereld

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

alsmede in het noordelijk deel van het bekken dei Ohio; doch zij zijn op lange na niet zoo hevig als de orkanen, welke in de golf van Mexico op dezelfde wijze ontstaan, en dan naar den Atlantfschen Oceaan trekken , om zich te verliezen ter plaatse waar de lucht aan het wateroppervlak te koel wordt 0111 aan de wervelende kolom nieuw voedsel te geven. In het achtjarige tijdperk 1889/96 zijn 368 cyclonen opgeteekend, welke op 207 dagen voorkwamen; doch slechts op 24 dagen weid schade van beteekenis aangericht (tot een totaal bedrag van 50 millioen gulden), en gemiddeld komen per jaai

slechts drie ernstige gevallen voor.

En nu kan men gemakkelijk uitrekenen dat de kans om door zulk een tornado getroffen te worden, uiterst gering is. Aannemende dat liet pad van de windhoos gemiddeld 30 kilometer lang is en */s kilometer breed , zoo worden dus gemiddeld per keer 2680 hectaren min of meer verwoest; dus per jaar 2680 x 3 = ± 8000 hectaren. Werd dus ons vaderland door tornado s zorgvuldig beploegd, zoodat geen plekje onbezocht bleef, dan zoude ieder landgenoot eenmaal in de 400 jaar de gevolgen van zulk een storm ondervinden. Kou vatten is dus veel gevaarlijker!