is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wereld

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mama's, til tijd dezelfde. De modellen zijn dan immers in vormzand te leggen, en vervolgens is dat zand vast aan te stampen? Juist zoo; maar doe dit laatste niet met de hand, liet zoude te veel tijd kosten: neem liever hydraulische stampers. En voer het vormzand niet per kruiwagen aan: laat het uit trechters neervallen in den vorm: steeds — door een klep op bepaalde maat gesteld — in de vereischte hoeveelheid; niet meer, niet minder. Enkele secunden zijn dus voldoende; alle handenarbeid is vermeden. Nu zijn de vormen vol te gieten, dan af te koelen , vervolgens de gegoten voorwerpen er uit te nemen. \\ at verkiest gij? liet vloeibare ijzer brengen naar de vormen, ot de vormen tot dichtbij den smeltoven? Doch in beide gevallen ontstaat — omdat zoovele vormen vol te gieten zijn — een opeenhooping, een doolhot van vonnkisten, waarover de gieter zal struikelen. En al de vormkisten of al dat vloeiend ijzer te vervoeren, zoude veel tijd en veel handenarbeid kosten.

Doe dus noch 't eene, noch 't andere: Maak een langen ijzeren band — iets als de randlijn van een etenstafel met half cirkelvormige boven- en ondereinden —een gesloten band dus, en trek dezen langzaam rond. Zet op die strook de vormen, een voor een, naarmate zij ter gieting gereed zijn, en laat hen zich zoo voortbewegen totdat zij l>ij den smeltoven zijn gekomen; giet ze dan vol — terwijl /ij altijd door voortglijden — laat ze dan zich af koelen altijd voortgaande op den band. Zoodoende komen zij eindelijk vér van de plaats van vorming, vér van de plaats van gieting, tot waar zij voldoende zijn afgekoeld 0111 de vormkisten van den band te kunnen nemen en snel om te keeren, zoodat vormzand en gietstukken er uit vallen. \ lug dan de ledige vormen weder op den band gezet; zij bewegen