is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wereld

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dranken maar 5 liter per hoofd, tegen ruim 8 liter hier te lande!

Over 't algemeen genomen wordt er echter in Amerika hard gewerkt, en je krijgt zelf lust om de handen uit te slaan; 't is aanstekelijk. En hard werken wil niet zeggen zwaar werken — daar zijn de machines voor — maar snel werken, lieél snel. /oo werd van uit Zwit-seiland eene bestelling gedaan voor werktuigen benoodigd bij de horlogefabrikatie. Maar men heelt de Amerikaansche werktuigen terug moeten zenden: zij waren op zulk snel werken ingericht, dat de Zwitser er niet mede terecht kon, en óf minder arbeid leverde inplaats van meer, óf slecht werk. De handigheid om zóó veel en tevens zóó goed af te leveren, kon hij zich niet eigen maken.

Doch om u dit recht duidelijk te maken, wil ik n wederom in een fabriek brengen; en wel in eene, waarmede ieder Nederlander vertrouwd is: den houtzaagmolen. Wie keilt dezen niet: langs een breede planken helling wordt statig een boom omhoog gezeuld, met een ketting om den hals. Boven getrokken, bevestigt men dien stevig, als een boosdoener, met kettingen op eene slede. En dan — alsof zij zich bewust waren van een droeven plicht — ernstig, langzaam gaan op en neer de raainzagen, en zagen zuchtend den boom tot planken. Gij hebt allen tijd om die bewegingen te volgen: het gaat zóó langzaam, dat men bijna verwacht den boom intusschen takken en bladeren te zien krijgen!

Doch nu zal ik u den Amerikaanschen houtzaagmolen beschrijven, en dat doen terwijl wij nog buiten staan, want eens daarbinnen, is uitleggen niet meer mogelijk: liet sissen der handzagen, het huilen der cirkelzagen, al die geluiden als van een menagerie in opstand, ver-